אסמעיל אבו־סעד חינוך רב־תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל: סוגיית החינוך הערבי־בדואי בנגב

אסמעיל אבו סעד חינוך רב תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל : סוגיית החינוך הערבי בדואי בנגב אני , לא כסעיד , אלא כערבי ממוצע אזרח ישראל , נמצא בשטח האפור שבין אזרח לנתין : אני חצי אזרח במדינת ישראל , המדינה היא חצי שלי , חצי דמוקרטית מנקודת ראותי . שערי המדינה והחברה חצי פתוחים בפניי , והאוזן חצי קשובה למה שיש לי להציע או לומר . אין לי מדינה אחרת , והמדינה שיש לי היא חצי שלי . אני עדיין נפקד נוכח , אני חצי נפרד וחצי משתלב בתחומי החיים השונים של המדינה והחברה . למרות שאני משתתף בבחירות , אני לא שותף לגיטימי בקבלת ההכרעות החשובות שמשפיעות עלי , ולא בקביעת נורמות וסטנדרטים בתחומי החיים הציבוריים השונים . התייחסו אלי במדינה כמטרד , סיכון ביטחוני , סכנה דמוגרפית , אויב נצחי , אויב פוטנציאלי , חשוד נצחי , עשב שוטה , תלוי , שולי , בעייתי וטעון טיפוח , על כל הפטרנליזם המתחייב מזה ( זידאני 1997 , . ( 63 סוגיית הזהות הפלסטינית איננה נדונה באמת בספרי הלימוד בבתי הספר הערבים , ובוודאי שלא בספרים שנכתבים עבור בתי הספר העבריים ... תוכנית הלימודים מתעלמת מן הנושא המרכזי של אזרחותם של התלמידים הערב...  אל הספר
כרמל