אילן פפה האקדמיה הרב־תרבותית בישראל: חזון או חזיון שווא?

אילן פפה האקדמיה הרב תרבותית בישראל : חזון או חזיון שווא ? הקדמה האוניברסיטה המודרנית נולדה במהלך המאה ה . 19 כחלק מתהליך ההתמקצעות של העיסוק האנושי החילוני בכל אותם תחומים שהיו עד אז נחלתן של הדתות . המיקום הגיאוגרפי והתיקוף ההיסטורי שבתוכם נולד המוסד האקדמי עיצבו את המשך דרכו . המודרניות והמערביות קבעו בנחרצות את ההלימה המוחלטת בין תהליך ייצור הידע , איכותו ושימושיו השונים , לבין תפיסה מודרניסטית ומערבית של המציאות - תפיסה שלא כללה את השקפות העולם של מי שלא נחשב מודרני או מערבי . המוסד האוניברסיטאי השקיע מאמצים רבים במהלך המאה ה , 20 במיוחד משני צדי האוקיינוס האטלנטי , כדי לשפר את יכולתו לשרת את החברה בדרך האובייקטיבית והמדעית ביותר . גם הולדתו של ענף חשוב בתחום הסוציולוגיה , הסוציולוגיה של הידע - שנבנה על טענות קודמות של קרל מרקס וחבריו , שנשמעו במהלך המאה ה , 19 לגבי היחסיות של הידע המיוצר בתוך המוסד האקדמי - לא כרסם בתחושת הייעוד ובדימוי העצמי של האקדמיה כמכשיר אובייקטיבי לבדיקת החברה שבתוכה היא קיימת . ( Merton , 1949 : 199-265 ) עיקר המאמץ היה לבנות חומות גבוהות שיחסמו כל חדי...  אל הספר
כרמל