ריטה סבר לשון הקליטה קליטת עולים בעזרת עידוד פעיל לשמירת שפת האם וגישור בין־תרבותי בחינוך

ריטה סבר לשון הקליטה קליטת עולים בעזרת עידוד פעיל לשמירת שפת האם וגישור בין תרבותי בחינוך מבוא : רב תרבותיות ולשון במונח "רב תרבותיות" ניתן להשתמש מכמה זוויות ראייה - למשל אידאולוגית , מבנית או דמוגרפית . ההיבט האידאולוגי של גישה רב תרבותית הוא סימטריה והכרה : כבוד הדדי בין תרבויות שונות והתייחסות סימטרית אליהן . ברמת הפרט , מדובר באמונה בזכותם של אנשים להעריך ולפתח אותם מרכיבים בזהותם שמקורם בתרבות המוצא שלהם ו / או של הוריהם . ברמה הלאומית , מדובר בתפיסתה של שונות תרבותית לא כאיום לסולידריות , אלא כמשאב לאומי שיש לטפחו כמקור להעשרה פנימית של החברה באמצעות יחסי גומלין ודיאלוג שוטף בין הקבוצות התרבותיות השונות שבתוכה . בכך נבדלת הגישה הרב תרבותית מ"בידול" ( separatism ) ( סבר . ( 1999 , ההיבט המיבני מתייחס להוגנות בחלוקת הכוח בין קבוצות תרבות שונות בחברה : באיזו מידה קיימים מדיניות ומנגנונים שימנעו או יבטלו קיפוח / אפליה תרבותית ויבטיחו סיכוי שווה ושוויון הזדמנויות לחבריהן של הקבוצות השונות הללו . ( Sarup , 1986 ) ההיבט השלישי , נקודת המבט הדמוגרפית , מתייחס אל השונות המתבטאת בהרכב הטר...  אל הספר
כרמל