מייקל וולצר חינוך, אזרחות ורב־תרבותיות

מייקל וולצר חינוך , אזרחות ורב תרבותיות א . דיונים על אזרחות וחינוך דמוקרטיים במציאות רב תרבותית חייבים להתחיל בתיאוריה של מציאות זו . אינני מתכוון רק לרשימת הקבוצות התרבותיות השונות , לממצאי מפקד האוכלוסין האחרון ( כמה חברים מזוהים נרשמו בכל קבוצה (? או למפה של ריכוז או פיזור מקום מגוריהם . עלינו להכיר גם את ההיסטוריה שיצרה את מגוון "התרבויות" המסוים הזה , ואת ההסדרים המוסדיים אשר קבעו את אופיו של דו הקיום שלהם . אין ספק שהתיאור הזה צריך להיות פרטיקולרי מאוד , ולהתמקד בקבוצות הללו שחיות בדו קיום בזמן ובמקום מסוימים , אך תחילה ברצוני לפתוח בשלושה תיאורים של טיפוסים אידאליים . מסיבות שיובהרו להלן אגיע לייחודיות של הרב תרבותיות הישראלית רק לאחר שאציג את שלושתם . ההיסטוריה המוסדית הראשונה היא זו של האימפריות הישנות ושל כמה מהמדינות שתפסו את מקומן . במקרה זה , הקבוצות התרבותיות השונות - אומות וקהילות דתיות - התלכדו בעקבות תהליך אד הוק של התפשטות דינאסטית : כיבוש , רכישה , נישואין וכיוצא באלה . במקרים מסוימים העילית של אותה אימפריה ניסתה לכפות את שפתה ואת תרבותה על כלל נתיניה ( הדוגמה המובה...  אל הספר
כרמל