תוכן העניינים

תוכן העניינים המחברים על פי סדר הופעתם 7 פנינה פרי : מבוא - חינוך בחברה רבת תרבויות , פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים 9 שער ראשון מייקל וולצר : חינוך , אזרחותורב תרבותיות 27 יוסי יונה , חינוך רב תרבותי בישראל : אתגרים וקשיים 39 שער שני ריטה סבר : לשון הקליטה - קליטת עולים בעזרת עידוד פעיל לשמירת שפת האם וגישור בין תרבותי בחינוך 67 אילן פפה : האקדמיה הרב תרבותית בישראל : חזון או חזיון שווא ? 105 שער שליש אסמעיל אבו סעד : חינוך רב תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל , סוגיית החינוך הערבי בדואי בנגב 125 אלק ד' אפשטיין : התפיסה ה"רוסית" של החינוך היהודי - הרהורים על האתגרים והסיכונים של רשתות החינוך שהוקמו על ידי מורים יוצאי חבר המדינות בישראל בפרספקטיבה רב תרבותית 143 שלווה וייל : "טוב שהייתי בפנימייה - אך לא הייתי רוצה להיות שם : " עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי החינוך שבהם למדו ( תשמ"ז-תשמ"ט ) 173 שער רביעי ח'אולה אבו בקר : ריבוי משמעויות של פמיניזם כדוגמה לחינוך לרב תרבותיות : פמיניזם של נשים ערביות כחקר מקרה 187 חנה קהת : תגובת החינוך החרדי והחרדי לאומי למודרנה ולפוסט מו...  אל הספר
כרמל