חינוך בחברה רבת תרבויות

עורכת : פנינה פר חינוך בחברה רבת תרבויות פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים עורכת : פנינה פרי חינוך בחברה רבת תרבויות פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים עורכת : פנינה פרי כרמל ירושלים •  אל הספר
כרמל