רשימת מקורות

רשימת מקורות אלתרמן , ר . וצ'רצ'מן א . ( 1991 ) . התכנית לשיקלםשכוטת . הניסוי הגזול ולקחיו . חיפה : עקד , מוסד שמואל נאמן . אלתרמן , ר . לו יון , י . וצ'רצ'מן , א . ( 1981 ) . מ 7 די 7 לשיתוף הציבור בתכנון . חיפה : המרכז לחקר העיר והאזור , הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים , הטכניון . אסא , ח . ( 1995 ) . חיוניות : התפקיד הגדול של הדמוקרטיה על 0 ף המאה ה . 21 תל אביב : הקיבוץ המאוחד . גירץ , ק 973 ) . נ . ( פרשטל 7 של תרבויות . ירושלים : כתר . גלבריית . , . ( 1996 ) ! תרבות השאננות . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . דורון , א . ( 1985 ) . מדיניות הרווחה כעידן של תמורות . ירושלים : מאגנס , האוניברסיטה העברית . חסון , ש . ( 1988 ) . הצופן הכפול של מפעל שיקום השכונות ומשמעותו . עיד ואחד . 18 , יורק , א . ( 1988 ) . הגישות המכוונות והבלתי מכוונות בעבודה קהילתית ומדידתן : מימצאים ראשונים ממחקר . הנדה לרווחה , טי . 35-44 , כרמון , נ . ( 1989 ) . שיקום שכונות כישראל : הערכת תוצאות . חיפה : עקד , מוסד שמואל נאמן . מילר , ג . ב . ( 1978 ) . לקראת פסיכולוגיה חדשה של האשה . תל אביב : ספרית הפועלים . מר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד