קראו בכותר - העצמה ותכנון קהילתי : תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים ואנושיים