סיכום

סיכום בעוד המבוא לספר עסק בהעצמה כמושג חדש , יוקדש הסיכום למשמעותה של פרקטיקה מקצועית מעצימה . התכנון הקהילתי , הוגדר מחדש , ועוצב על פי עקרונותיה של התיאוריה ההקשרית של העצמה שפותחה בחלק הראשון . שיטות התכנון הקהילתי הותאמו לתהליכי ההעצמה הקהילתית והפרטנית של האנשים בזירת התכנון . עסקנו בכישורים ובמיומנויות הנדרשים מאיש המקצוע המעוניין להשיג יעדים משולבים של העצמה ותכנון . כמו כן , הצענו תיאוריה של עשייה המעודדת העצמה של הזולת ומתמידה בחשיבה ביקורתית ובהערכה מחדש של עצמה . לעומת גישות תיאורטיות "טהורות" שמעדיפות להתמקד בתיאוריה ומותירות את הצדדים הישומיים בהמלצות ומסקנות להמשך , ספר זה הציע את עקרונות ההעצמה והפעילות המקצועית המעודדת אותם במיכלול אחד . הקשר בין חשיבה לפעילות נשמר כך במבנה הספר עצמו . המצב בשטח , והמעט שנעשה לעידוד ההעצמה מוליכים למסקנה , הכמעט מובנת מאליה , שכדי להתמודד באופן יסודי עם חוסר אונים , דרושה מדיניות חברתית מעצימה שתיצור רמת על תומכת לפרקטיקה ולתוכניות החברתיות מעודדות ההעצמה . קובעי מדיניות הרווחה ומנהלי השירותים הציבוריים נדרשים לשינוי מהותי , משום שתוכני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד