פרק 7 / תכנון קהילתי כפרקטיקה מקצועית מעצימה

פרק / 7 תכנון קהילתי כפרקטיקה מקצועית מעצימה בשני הפרקים הקודמים הוצגו תהליכי העצמה - פרטנית וקהילתית - המתאפשרים במהלך פרקטיקה של תכנון קהילתי מעצים . פרק זה עוסק בתכנון הקהילתי עצמו ובהתאמתו לעידוד תהליכים אלה . בעיות חברתיות אינן מסוג הבעיות שלהן פתרון הגיוני אחד . בשל אופיין הפרדוקסלי והדיאלקטי יכולים להתאים לבעיה חברתית אחת פתרונות שונים , כולם הגיוניים , וכל אחד מהם מושך לתוצאות שונות ואפילו סותרות . מתוך מגוון הפתרונות האפשריים , הגישה המעצימה מעדיפה אותם פתרונות שבמהלך תכנונם וביצועם נוצרת שליטה רבה ככל האפשר , נתפסת וממשית , של אנשים בחייהם , עתידם וסביבתם . ( Rappaport , 1987 ) בתחום התכנון העירוני מתנהל דיון נוקב סביב תוצאות הלוואי השליליות של פתרונות חברתיים , כולל אלה הנגרמות על ידי תהליך התכנון עצמו . ( 1973 Harvey , ) יש המעדיפים לחשוב כי הנזקים הם "בלתי נמנעים" . ( Moore , 1978 ) " כשעושים חביתה נשברות ביצים" היא דוגמת קלישה , של הגורסים כי במהלכם של שינויים לטובה חייבים להיות קורבנות . אמנם חבל שיש קורבנות , אך הם בלתי נמנעים . טיעון זה מתעלם מכך שבתהליכי תכנון עירוני ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד