פרק 6 / תהליכי העצמה קהילתית בהקשר של תכנון קהילתי

פרק / 6 תהליכי העצמה קהילתית בהקשר של תכנון קהילתי מבוא לתכנון הקהילתי הקשר מדעי , חברתי ופוליטי בעייתי . ראשית , הידע המדעי על בעיות חברתיות הוא לקוי ; שנית החברה מקצה פחות ופחות משאבים ליעדים חברתיים ; שלישית , הקשר בין ההחלטה על ההקצאה לבין ביצוע ההחלטה הוא רופף ביותר . למתכנן ניתן מנדט רחב ומסגרת של תקציב ותקנות , במסגרתם הוא מפעיל תהליך עדין , מגוון ומורכב שכולל מיומנות אישית , שיפוט ושיקול דעת , תקשורת ומחויבות בין אישית . בין שתי רמות הפעילות הללו , האחת כללית והקשרית והאחרת ספציפית ורבת פרטים כמעט ואין כל קשר , וכך חסרה לתכנון הקהילתי לגיטימציה יציבה די הצורך . תמיד יכולים שולחיו של המתכנן הקהילתי לטעון ( כפי שאכן קורה לא אחת ) שלמעשה אינם יודעים מהן פעולותיו הממשיות . כאשר המצב בשדה איננו נוח מבחינה פוליטית , כלכלית או אחרת , יכול המוסד המממן להתנער מן הפתרון שהתפתח שם , בטענה שהכוונה המקורית היתה שונה לחלוטין . ( Elmore , 1983 ) גם כאשר התכנון הקהילתי פועל מלמטה , תוך שיתוף אנשים בכל ההחלטות , עדיין , במרבית המקרים , ההחלטה בנדון איננה מקומית . רק קהילה בעלת עוצמה יכולה לקבל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד