פרק 4 / תכנון קהילתי

פרק / 4 תכנון קהילתי התכנון הקהילתי הוא פרקטיקה המתבצעת על ידי מקצועות רבים : עבודה קהילתית , תכנון ערים , ארכיטקטורה , גיאוגרפיה עירונית , סוציולוגיה , אנתרופולוגיה , פסיכולוגיה קהילתית , פסיכולוגיה סביבתית , פסיכיאטרית קהילתית . ההתחקות אחר הפרקטיקה של תכנון קהילתי בדיסציפלינות השונות מובילה למסקנה כי השימוש המגוון לא תרם להעשרת העיסוק הזה , אלא הביא להתפזרות הידע , דבר שמקשה על יצירת מאסה משמעותית , ומפריע להפיק לקחים באופן יעיל . למרות הדמיון באמצעים , ולמרות שהם מושפעים מאותם תהליכים חברתיים , אין כמעט דיאלוג בין המקצועות השונים העוסקים בתכנון קהילתי . מאז תחילת שנות ה80- נדיר למצוא בתחום התכנון העירוני התייחסות מפורשת לתכנון קהילתי , אלא אם מדובר בנסיון להתנער ממנו . ( 1982 Hague ) התכנון הקהילתי , ייצג בשנות ה 60 בארצות הברית רפורמה בשיטות התכנון , אולם , הציפיות המקצועיות והפוליטיות ממנו נכזבו . הוא היה אמור להתחשב בצרכים מקומיים ולשתף את הציבור , אך פרויקטים גדולים בתחום שיקום השכונות העירוניות והמלחמה בעוני שהשתמשו בשיטות התכנון הקהילתי נכשלו בארצות הברית . בנוסף לכך , פוליט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד