הקדמה

הקדמה חלקו השני של הספר מיישם את התיאוריה שפותחה בחלק הראשון על עשייה מקצועית מסוימת - תכנון קהילתי . תכנון קהילתי כהקשר מאפשר לבחון את ההשפעות ההדדיות שבין תהליכי ההעצמה להתערבות מקצועית מבלי להגביל את הדיון לתחומיה של דיסציפלינה אחת . כך ניתן לגשר על פני כמה תחומים ולפתח עבורם ידע משותף על העצמה . חלק זה של הספר יצביע על בעיות משותפות לפרקטיקות מקצועיות העוסקות בתכנון פתרונות חברתיים , מבלי ליצור את הרושם המוטעה כאילו העצמה , או כשל העצמה , קשורים למקצוע מסוים בלבד . מאחר והחלטתי לבחור בתכנון קהילתי לדיון ההקשרי , היה עלי להתמודד עם כמה קשיים . היה עלי להגדיר מחדש תכנון קהילתי כדי לקשרו למקצועות השונים העוסקים בו כל אחד בנפרד . כמו כן הסתבר לי כי סר חינו של התכנון הקהילתי - בעיקר משום שמתכננים עירוניים שעסקו בו התעייפו מן השיתוף של תושבים שנכפה עליהם במסגרת שיטה זו . לעומת זאת , נהניתי מיתרון אישי , כי יכולתי להרגיש בבית בתוך עשייה שקשורה למקצועי , העבודה הקהילתית . מעבר לכך , בישראל , לעומת הולנד וארצות הברית , לא מורגשת שחיקה בתחום שיתוף התושבים בתכנון . התכנון הקהילתי הוכיח את עצמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד