פרק 3 / פיתוח תיאוריה של העצמה

פרק / 3 פיתוח תיאוריה של העצמה בחיפוש אחו מטה-תיאוויה תיאוריה של העצמה מבקשת להתמקם בקרב אותן תיאוריות חברתיות חדשות המנסות לחבר בין האישי לחברתי , בין הפרט לבין החברה , בין המיקרו למאקרו . החיבור בין היחיד הסובייקטיבי לבין הכלל האובייקטיבי באופן שאיננו אורגני ביולוגי ולא מערכתי מיכני איננו ייחודי לחיבור זה , זהו אתגר גדול של הסוציולוגיה בשנים האחרונות . ( Ritzer , 1988 ) במקרה שלנו , החיפוש הוא אחר חיבור בין המיקרו - תהליך ההעצמה הפרטנית , תהליך פסיכולוגי וממשי של הגברת שליטה ויציאה ממצב של חוסר אונים המתחולל בחייו של אדם אחד , לבין המאקרו - ההעצמה הקהילתית , תהליך חברתי קולקטיבי של יצירת קהילה , של שליטה טובה יותר בסביבה ובקבלת ההחלטות שבו משתתפים קבוצות , ארגונים או קהילות . לצד שני אלה , יש למקם את משמעותה התיאורטית של פרקטיקה מקצועית מעצימה , באמצעותה מתורגמת תיאוריה מופשטת לכלי התערבות מעשי . לתיאוריה של העצמה דרוש שילוב משכנע בין רמות המיקרו והמאקרו כדי להבהיר את קשרי הגומלין בין העצמה פרטנית , קהילתית ומקצועית . בחיפוש אחרי שילוב זה יוצגו שלוש תיאוריות שקיבלו על עצמן את אתגר הח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד