פרק 2 / העצמה - הגדרות ומשמעויות

פרק / 2 העצמה - הגדרות ומשמעויות בפרק זה נגדיר את המושג העצמה , נצביע על משמעויות הניתנות לו בהקשרים שונים ונדון בכל אחת מהן . הגדרה מילולית העצמה מתייחסת למלה עוצמה בעברית כפי שהמלה Empowerment מתייחסת למלה Power באנגלית . אולם בעוד "העצמה" היא מלה חדשה בעברית , הרי באנגלית נשען המושג על משמעותו המקורית שהיא יפוי כוח - הרשאה לפעול בשם מישהו או למטרה מוגדרת כלשהי . ( 1987 Rappaport , ) משמעותו החדשה של המושג כוללת בעיקר מצבים בהם עוצמה מתפתחת ונרכשת . אנשים מצליחים להשיג בכוחות עצמם , או בעזרת אחרים , שליטה רכה יותר בחייהם . ההטיה "להיות מועצם" מתייחסת לתהליך ולתוצאה כאחד - למאמץ להשיג מידה יחסית של יכולת להשפיע על העולם . ( Parsons et til , 1994 Staples , 1990 ) משמעויות ראשונות של העצמה שלושה כותבים מהראשונים שהתייחסו שיטתית אל המושג הם שהשפיעו באופן היסודי ביותר על התפתחות השימוש בו . ברברה סולומון ( 1976 , 1985 Solomon , ) הדגישה העצמה כשיטת טיפול סוציאלי באוכלוסייה מופלית לרעה ממוצא אפרו אמריקני . פיטר ברגר וריצ'ארד נויהאוס ( Neuhaus , 1977 Bcrger &) הציעו העצמה כדרך לשיפור שרותי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד