העצמה ותכנון קהילתי - תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים

אלישבע סדן העצמה ותכנון קהילתי תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים הספר יוצא לאור בסיוע הקרן למחקר ולפיתוח של האוניברסיטה העברית בירושלים אלישבע סדן העצמה ותכנון קהילתי תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים הוצאת הקיבוץ המאוחד Elisheva Sadan Empowerment and Community Planning עיצוב העטיפה : נעמי מורג  אל הספר
הקיבוץ המאוחד