ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה עברית אוניברסיטת חיפה , הדרוזים בישראל , יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה ב , 2 . 5 . 1982 חוברת מס' , 6 עיונים בחקר המזרח התיכון , אוניברסיטת חיפה . 1984 אוליביה , י " , ' המעורבות הפוליטית של הדרוזים בישראל , " מרינה וממשל , כרך ב , ' חוברת , ( 1972 ) 1 עמ' . 109-98 אוליפנט , לורנס , חיפה , כתבות מארץ ישראל 1885 , 1882 ( תירגם יאיר בורלא , ( ירושלים . 1976 אופנהיימר , י " , ' הדרוזים בישראל כערבים וכלא ערבים , " מחברות למחקר ולבקורת , חוברת , ( 1979 ) 3 עמ' . 58-41 אילת , אליהו , שיבת ציון וערב , תל אביב . 1974 אסף , מיכאל , היחסים בין היהודים והערבים בארץ ישראל , 1960-1948 תל אביב . 1970 אפשטיין , אליהו " , הדרוזים בא"י , " ילקוט המזרח התיכון , כרך ו , ' חוברת . ( 1940 ) 33-32 בלנק חיים , הדרוזים , משרד ראש הממשלה , ירושלים . 1958 בךצבי , יצחק " , חבל הדרוזים בישראל , " ארץ ישראל , מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , ב , הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , ירושלים תשי"ג . בן צבי , יצחק , ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני , מוסר ביאליק , ירושלים תשט"ו . ברודניץ , מ ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור