ד.פירוט הנושאים וחלוקתם לפי שלבים,כיתות ושעות

כיתה הנושא בית הספר היסודי פירוט התכנים והנושאים מספר השעות המוצע  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור