שער רביעי נספחים

שער רביעי נספחים נספרו 11 תקנות העדות הדתיות ( ארגונן ) ( העדה הדרוזית , ( תשי"ז * 1957- בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הערות הדתיות ( ארגונן , ( והסעיפים ) 121 א ) ו 2 ( ד ) לפקודת השלטון והמשפט , תש"ח , 1948- אני מתקין תקנות אלה : הכרה בעדה . 1 העדה הדרוזית תהא עדה דתית מוכרת בישראל ( להלן העדה . ( מועצה דתית . 2 לעדה הדרוזית תהיה מועצה דתית שהרכבה : ( תיקון תשכ"ב ) השיח' אמין טריף — יושב ראש השיח' כמאל מעדי — חבר השיח' אחמד ח'יר — חבר  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור