מפה 1 תפרוסת מקומות העבודה של המועסקים ביישובי מגוריהם לפי אזורים טבעיים בשנת 1994 (באחוזים)