מפה 2 תפרוסת מקומות העבודה של המועסקים מחוץ ליישובי מגוריהם לפי אוורים טבעיים בשנת 1994 (באחווים)