תפרוסת מקומות התעסוקה של הדרוזים

תפרוסת מקומות התעסוקה של הדרוזים סעיף זה דן במיקום מקומות העבודה ובתפרוסתם מהיבטים שונים . תחילה מתוארת פריסת מקומות התעסוקה על פי אזורים טבעיים . לצורך זה מופו מקומות התעסוקה של המועסקים מחוץ ליישובי מגוריהם ושל המועסקים ביישובי מגוריהם בשתי מפות נפרדות . לאחר מכן מתוארים כיווני הפריסה וממדיה באמצעות מדדים גיאוסטטיסטיים . לצורך זה מופו מרכזי הכובד וצלבי הפיזור של מקומות העבודה של המועסקים בגליל , בכרמל ובגולן . בדומה למצב ביישובי המיעוטים האחרים , עבדו בעבר מרבית המועסקים הדרוזיים בארץ ישראל בכפרים , ורק מיעוטם מצאו את פרנסתם מחוצה להם . ירידת ערך החקלאות כמקור פרנסה הביאה לירידת שיעורם של המועסקים ביישובי המגורים של המיעוטים . גם העדר פיתוח תעשייתי ומיעוט מפעלים גדולים ביישובים אלה גורמים למיעוט מקומות העבודה . בדרך כלל מצויים ביישובי המיעוטים מפעלים קטנים , המעסיקים שיעור קטן ( 6 % ) מכלל המועסקים . מסקר השרה עולה כי 36 % מהמרואיינים ביישובי המחקר מועסקים ביישובי מגוריהם . שיעור זה קטן בהרבה משיעורם של המועסקים הערביים העובדים ביישובי מגוריהם , ששיעורם בשלושים השנים האחרונות הגיע ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור