מבנה התעסוקה ביישובים הדרוזיים

מבנה התעסוקה ביישובים הדרוזיים סעיף זה מציג את חתכי התעסוקה של כל יישוב בנפרד ומתאר את חתכי התעסוקה הממוצעים של קבוצות היישובים לפי מיקומם הגיאוגרפי בחמשת אזורי ההתיישבות . כן רן סעיף זה בהבדלים הבולטים בין היישובים ובמאפיינים המיוחדים של מבנה התעסוקה של כל אזור . לוח 2 מרכז את הנתונים של מבני התעסוקה שמקורם בסקר השדה הגדול , שכלל מדגם אקראי של בעלי משק בית מכל 22 היישובים הדרוזיים . מפתח סיווג ענפי התעסוקה בטבלה שונה מזה של השנתון הסטטיסטי משום שבפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חסרים נתונים על אודות המועסקים בשירותי הביטחון . עובדים אלה כלולים בין שאר העובדים בשירותים הציבוריים ואינם מופיעים בקטגוריה נפרדת . , 1992 , / a / 7 . 23 Firro , 1992 , p . 314 . 22 Bar-Gal , 1975 , p . 181 . 21 עמ' . 42-39 מתוך הטבלה עולה כי הענף המוביל ( שיעור המועסקים בו הוא הגדול ביותר ) בלמעלה ממחצית היישובים הוא שירותי הביטחון השונים : צבא הקבע , משמר הגבול , שירות בתי הסוהר והמשטרה . ב 12 יישובים מועסקים בענף זה יותר מ 25 % > מן המרואיינים ובשאר היישובים תופס שיעור המועסקים בשירותי הביטחון את המקום הש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור