שינויים בהרכב מבנה התעסוקה של האוכלוסייה הלא־יהודית

שינויים בהרכב מבנה התעסוקה של האוכלוסייה הלא יהודית בעקבות תהליכי העיור והמודרניזציה עברו האוכלוסייה הלא יהודית בכלל וכוח העבודה של המיעוטים בפרט תהליכי שינוי משמעותיים ואינטנסיביים במהלך העשורים האחרונים , ובעיקר בתקופה שלאחר קום המדינה . באופן כללי ניתן להבחין בהשתלבות גוברת והולכת של המיעוטים בשוק העבודה ובשינוי בהרכב ענפי התעסוקה שלהם . בסוף התקופה העות'מאנית ובראשית תקופת המנדט עסקה רוב האוכלוסייה הלא יהודית הכפרית בחקלאות ובגידול מקנה , אם כי היו גם בעלי מלאכה שעבדו באופן חלקי בבנייה , בקדרות , בנגרות ובשריפה סיד ופחם . בשנות ה 30 חל מעבר חלקי מחקלאות לעבודה שכירה . בתקופה זו נפתחו בפני האוכלוסייה הכפרית של המיעוטים מקורות תעסוקה ביישוב היהודי בתחומי החקלאות , הבנייה ואף בתעשייה . מקורות עבודה נוספים סיפק הממסד המנדטורי . בעשור האחרון לשלטון המנדט מצאו כפריים רבים תעסוקה בבנייה , בנגרות ובחשמלאות * מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודת מחקר לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בנושא "הגיאוגרפיה החברתית של הדרוזים בישראל — מערכות של אינטראקציה מרחבית . " העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' יובל פורט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור