פרק 15 תמורות במבנה התעסוקה של היישובים הדרוזיים

פרק 15 תמורות במבנה התעסוקה היישובים הדרוזיים יוסף חסן מטרת מאמר זה היא תיאור , אפיון וניתוח השינויים שהתרחשו במבנה התעסוקה ובתפרוסת מקומות העבודה של האוכלוסייה הדרוזית בארץ . מכיוון שכל המחקרים כמעט בספרות המקצועית מתייחסים אל הדרוזים כאל חלק מן המיעוט הערבי , ואינם מבחינים בהבדלים בין הקבוצות השונות של המיעוט הלא יהודי , מתמקדת ההקדמה שלהלן , המשמשת מבוא לנושא , בסקירה כלליה של השינויים הבולטים שהתרחשו במבנה התעסוקה של האוכלוסייה הלא יהודית בארץ מאז שלהי התקופה העות'מאנית ועד השנים האחרונות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור