ימי מלחמת העצמאות

ימי מלחמת העצמאות הקשרים שנרקמו בין דרוזים ליהודים בתקופת המאורעות הניבו פירות עם קום המדינה . באותה העת הסתייעה ה"הגנה" בדרוזים להשגת נשק ומידע מודיעיני רב ערך . אך ההתפתחות החשובה אירעה במרס , 1948 עת הגיע לארץ גדוד דרוזי מסוריה , שאנשיו נמנו עם "צבא ההצלה" תחת  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור