יב.סיכום והערכה

יב . סיכום והערכה מערכת החינוך הדרוזי כמערכת עצמאית ייחודית קיימת רק עשור שנים . עד 1976 הייתה מערכת זו חלק ממערכת החינוך הערבי . כדי לעמוד על טיבה של מערכת זאת ניתן להשוותה . 41 תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הדרוזי , משרד החינוך והתרבות , חוזר המנהל הכללי , חוזר מיוחד ה' התשנ"ב , אדר ב , ' התשנ"ב , מרס . 42 . 1992 תכנית החומש , עמ' . 5-4 עם מערכת החינוך העברי מצד אחד והחינוך הערבי מצד שני , אם כי את ההשוואה יש לסייג , משום שמדובר בנתונים בסיסיים שאינם שווים . בעוד שהמערכת הדרוזית קיימת כעשרים שנה הרי מערכת החינוך הערבי קיימת לפחות חמישים שנה ומערכת החינוך היהודי — כמה עשרות שנים לפני קום המדינה . מכאן שנקודת ההתחלה והזינוק של שלוש המערכות אינה שווה , ופער שנוצר במשך עשרות שנים , הן בתנאים הפיסיים והן בצרכים הפדגוגיים , קשה להתעלם ממנו . בעשרים השנים האחרונות חלה התקדמות רבה מאוד ביחס לשתי המערכות , הן העברית והן הערבית . אפשר להצביע על תנופה רצינית ביותר בתחום הבינוי והפיתוח . בפחות מעשר שנים הוקמו מבני בתי ספר בכל הכפרים הדרוזיים , ובחלק מהם מבנים למספר בתי ספר שונים . המחסור המצטב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור