יא.תכנית החומש

יא . תכנית החומש ב 2 בינואר 1991 מינה זבולון המר , שר החינוך והתרבות , ועדה שנתבקשה "לרכז את בדיקתה בתחומי רמת ההישגים הלימודיים , טיב ההוראה ושיטותיה , כמות ההוראה , תכנית הלימודים וחומרי הלמידה וארגון מערכת החינוך הדרוזית , " וכן לבדוק "את השתתפותם ואת הישגיהם של התלמידים הדרוזים הפונים למוסדות להשכלה גבוהה . " אלה חברי הוועדה : פרופ' גבריאל בן דור - יו"ר הוועדה ; ד"ר יוסף יוניא — מרכז הוועדה ; מר יוסף בן רחמים ; ד"ר יעקב הדני ; ד"ר דורון מור . הוועדה ערכה בדיקה מקיפה בכל תחומי החינוך במגזר הדרוזי ועמדה על ההתקדמות הרבה בכל התחומים — הפיסיים והפדגוגיים — והעלתה על נס את הצלחתה של הוועדה לחינוך ולתרבות לדרוזים בהקמת מערכת חינוך דרוזית עצמאית , ויצירת תכנים ייחודיים בכל התחומים שהובאו במאמרי זה ובתחומים אחרים . היא הציעה הצעות קונקרטיות לשיפור ולהמשך הקידום של החינוך הדרוזי , ובראשם ביזור החינוך הדרוזי . בסכמה את ממצאי בדיקתה כותבת הוועדה : הישגים אלה ודומיהם הושגו במירה רכה כשל מ 0 ירותם ותרומתם של מר סלמאן פלאה , הממונה על החינוך הררוזי , המפקחים , המדריכים , המנהלים , המורים , ראשי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור