ז.פיתוח פיסי (מבנים)

ז . פיתוח פיסי ( מבנים ) עד להקמתה של הוועדה לחינוך ולתרבות לדרוזים בשנת תשל"ו , ( 1975 ) כמעט לא הוקמו בניינים לבתי ספר במגזר הדרוזי . במספר מועט של יישובים - פקיעין , עוספיה ודאלית אל כרמל — היו בניינים מתקופת המנדט עם מספר מועט של חדרי לימוד , לרוב בלתי מתאימים . שאר הילדים הדרוזים ביישובים אלה וביישובים האחרים למדו בחדרים שכורים , ולעתים בבניינים שנבנו על ידי ההורים שלא על פי הדרישות המקובלות של משרד החינוך והתרבות . עם הקמת הוועדה לחינוך ותרבות לדרוזים ועל פי החלטת ועדת המנכ"לים לענייני דרוזים הוקמה קרן מיוחדת לבניית בתי ספר במימונם של משרד החינוך והתרבות ומשרד הבינוי והשיכון . קרן זו הקימה עד 1986 כ 400 חדרי לימוד ואחד עשר אולמות ספורט , בשטח כולל של קרוב ל 55 אלף מ"ר ברוטו , בעלות כוללת של כ 20 מיליון דולר . משרד החינוך והתרבות הקצה תקציבים מיוחדים לריהוט וציוד ולרכישת עזרי לימוד שונים לבתי הספר הדרוזיים . בשנים 1996-1988 הוקמו על ידי משרד החינוך והתרבות עוד 394 חדרי לימוד במגזר הדרוזי , לפי הפירוט כדלהלן : בתכנית החומש לבניית כיתות לימוד במגזרים הדרוזי והצ'רקסי בשנים 1995-19...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור