ו.מורים

ו . מורים בשנת הלימודים תש"ט 1948 / 49- היה מספר המורים הדרוזים שמונה ( שישה מורים ושני מנהלים , ( ואילו בשנת הלימודים תשל"ז 1976 / 77- הגיע מספרם ל . 499 למרות הגידול המרשים במספר המורים הדרוזים במשך שלושים שנות קיומה הראשונות של המדינה , לא היו הדרוזים מרוצים מכך שכמחצית מהמורים בכפריהם אינם מבני עדתם . טענתם היתה כי הדבר פוגם בייחודו של החינוך הדרוזי , בגלל העדר אווירה דרוזית בבית הספר . סיבות לא פחות חשובות היו העדר תכניות לימודים וספרי לימוד ייחודיים , שיענו על הצרכים המיוחדים של הדרוזים ויבליטו תכנים דרוזיים במקצועות ההומניים ; מחסור במורים מוסמכים 60 % ) מן המורים לא היו מוסמכים ;( מחסור במבנים ובחדרי לימוד מתאימים , וציוד , ריהוט ואמצעי הוראה בלתי מספיקים . חלק מבעיות אלו היו בעיותיה של כל מערכת החינוך במגזר הערבי . עם הקמת הוועדה לחינוך ולתרבות לדרוזים בשנת , 1975 / 76 התחיל הטיפול הנמרץ לתיקון הליקויים הללו . בשנת 1976 היו 60 % מן המורים בבתי הספר הדרוזיים בלתי מוסמכים וכמחצית מכלל המורים — לא דרוזים . מצב זה הקשה על הוועדה לחינוך ולתרבות לדרוזים לבצע את השינוי במדיניות המשר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור