ה.חינוך מדעי וטכנולוגי

ה . חינוך מדעי וטכנולוגי יחס הדרוזים לחינוך המקצועי עדיין אינו אוהד , ולעתים אף עוין . התדמית הקלאסית של החינוך המקצועי כמכשיר עובדי כפיים עדיין מפריעה להורים הדרוזים , שגדלו רובם בחברה חקלאית וייחלו כי ילדיהם ילמדו ויתקדמו בכיוונים אחרים הרחוקים מעבודת כפיים . גישה זו גורמת לבריחת ילדים רבים מן החינוך המקצועי ואף לנשירת חלק מהם מן המערכת בכלל . הקמת בתי ספר מקיפים בשנים האחרונות , ופתיחת מגמות יוקרתיות כגון חשמל , אלקטרוניקה ומחשבים בבתי הספר המקיפים בירכא , במג'אר , במרכז הגליל ובבית ספר אורט רונסון המשותף לעוספיה ודאלית אל כרמל - הביאו לשיפור התדמית של החינוך הטכנולוגי בעיני ההורים . מותר להניח כי הדבר גם יוביל לשינוי היחס המסורתי השלילי ללימודים מקצועיים . היחס השלילי לחינוך המקצועי הלך והצטמצם בשנים האחרונות הן בגלל המגמות המקצועיות היוקרתיות בבתי הספר הדרוזים , והן בגלל השילוב של החינוך המקצועי והמחשבים תחת הכותרת "חינוך מדעי טכנולוגי . " השינוי ביחס האוכלוסייה הדרוזית לחינוך זה מתבטא בעלייה המשמעותית והרצופה במספר התלמידים הדרוזים הלומדים בנתיב הטכנולוגי . שיעורם הגיע בשנת הלימו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור