שיעור מסיימי י?''?ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל — לפי מגזר