ד.חינוך על־יסודי

ד . חינוך על יסודי העלייה במספר התלמידים הדרוזים לא הצטמצמה לחינוך היסודי בלבד . חלה גם עלייה ניכרת במספר התלמידים בחינוך העל יסודי , אם כי בשיעורים קטנים יותר ובקצב איטי יותר בגלל הנשירה הרבה של הבנות . לנשירה זו מספר סיבות , והעיקרית היא השמרנות הדתית , שאינה מאפשרת להורים לשלוח את בנותיהם אל מחוץ לבית , ובפרט ללימודים ולמפגשים עם בנים בבית הספר . לכך מצטרפת סיבה חברתית : רוב המשפחות הדרוזיות הן מרובות ילדים וזקוקות . 12 שם , עמ' . 40 לילדות הגדולות על מנת לשמור על אחיהן הקטנים יותר . סיבה נוספת היא סיבה כלכלית — הורים רבים מעדיפים לשלוח את בנותיהם הבוגרות לעבוד במפעלים , ובעיקר במתפרות שנפתחו בכל הכפרים הדרוזיים בשנים האחרונות , ובכך לתרום לשיפור מצבם הכלכלי של ההורים . משרד החינוך והתרבות וגם הרשויות המקומיות הדרוזיות אינם ששים להשתמש בסמכויותיהם להילחם בתופעה של נשירת הבנות . מדיניות המשרד הייתה לא להתערב בגורמים חברתיים דתיים של חלק זה או אחר של האוכלוסייה , מחשש שהדבר יתפרש כפגיעה בדת ובהתערבות בערכים מוסריים חברתיים , וכדי לא לגרום לזעזועים חברתיים . כך , למשל , לא הועמד לדין ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור