2 1 1 1 2 4 2 2 3 5 א - ' ב' ג - ' ד' ה' ו - ' ט' יישובי "עדיפות א" ושיקום השכונות  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור