ג.חינוך יסודי

ג . יסודי בית הםפר הראשון שהוקם בכפר דרוזי בארץ היה בית הספר שהקים האנגלי לורנס אוליפנט בדאלית אל כרמל בשנת . 1884 בבית ספר זה למדו 50 בנים ו 20 בנות במשך שנים אחדות , עד אשר נסגר בגלל עול המסים הכבד שהטילו השלטונות העות'מאניים . מאז סגירת בית ספר זה לא הוקם בארץ ישראל בית ספר דרוזי אחר עד תחילת המנדט הבריטי . עד אז הצטמצם החינוך בקרב הדרוזים בהוראת קריאה וכתיבה בח'לוה של הכפר . בתקופת המנדט הוקמו בתי ספר יסודיים במספר כפרים דרוזיים גדולים . ילדים מכפרים שלא הוקמו בהם בתי ספר נשלחו ללמוד בבתי ספר בכפרים הסמוכים . החינוך הדתי המשיך להיות הבסיס לחינוך הדור הצעיר , והלימודים בח'לוה לא פינו את מקומם לחינוך החילוני שניתן בבית הספר המנדטורי . דמותו של הדרוזי המשיכה להיקבע על ידי החינוך הדתי ערכי שקיבל בבית ובח'לוה . עם קום המדינה חוקקה הכנסת את חוק לימוד חובה תש"ט . 1949- חוק זה קבע חובת לימוד לכל ילדי המדינה מגיל חמש וער גיל שלוש עשרה ועד בכלל . כל ילד חויב ללמוד תשע שנים : כיתת גן ילדים ושמונה כיתות בית ספר יסודי . בשנת 1978 הורחבה חובת הלימוד עד כיתה י' ועד בכלל . כתוצאה מכך פתח משרד החי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור