חלקו היחסי של המגזר הדרוזי במערכת החינוך (הנתונים אינם כוללים את ילדי חינוך טרום־חובה)