ב.מערכת החינוך הדרוזית בראי המספרים

ב . מערכת החינוך הדרוזית בראי המספרים במשך חמישים שנותיה של המדינה גדלה מערכת החינוך הדרוזי בקצב מסחרר . בשנת תש"ט1948 / 9- למדו רק 981 דרוזים 881 , בנים ו 100 בנות . ואילו כעבור שלושים שנה , בשנת הלימודים תש"ם 1979 / 80- למדו במערכת החינוך הדרוזי 18 , 729 תלמידים ( גידול של פי עשרים . ( בשנת הלימודים תשמ"ה 1984 / 85- למדו 25 , 000 תלמידים דרוזים , כ 0 י 539 מהם בנים והשאר בנות . בשנת הלימודים תשנ"ו 1995 / 96- למדו 31 , 000 תלמידים דרוזים , שהם 2 . 4 % > מכלל אוכלוסיית התלמידים במדינה . להלן שתי טבלאות המפרטות את הגידול במספר התלמידים הדרוזים ושיעורם באוכלוסייה הכללית : . 5 דוח ועדת המעקב אחר ביצוע תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הדרוזי , משרד החינוך והתרבות , ירושלים , פברואר , 1996 עמ' . 4  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור