א.עצמאות לחינוך הדרוזי

א . עצמאות לחינוך הדרוזי מאז קום המדינה היה החינוך הדרוזי חלק ממערכת החינוך הערבי . בסוף שנות ה 60 ובתחילת שנות ה 70 החלה לנשב רוח חדשה בקרב בני העדה הדרוזית , ובעיקר בקרב צעיריה . רבים החלו לחשוש מטמיעה ומהתרחקות מן הדת והמורשת בקרב הדור הצעיר , וביקשו להגביר את התודעה הדרוזית . להגשמת מטרה זאת דרשו להפריד את החינוך הדרוזי מן החינוך הערבי וליצור תכנית לימודים מיוחדת לדרוזים . יש שהסתפקו בשילוב לימודים דרוזיים בתחום בתי הספר , ואילו מועצה מקומית אחת ( דאלית אל כרמל ) ביקשה להנהיג את תכנית הלימודים של ביה הספר היהודי , ולהפוך את השפה העברית לשפת ההוראה במקום השפה הערבית , שהיא שפת האם של הדרוזים . אך ההתעוררות לא הייתה רק בענייני חינוך , אלא בכל נושאי הטיפול בדרוזים במשרדי הממשלה השונים . רבים ראו את הטיפול בדרוזים במסגרת המחלקות הערביות במשרדי הממשלה כשורש הרע . החלה מערכה ציבורית נרחבת , שעליה ניצחו צעירי הדרוזים , במטרה לשלב אותם בחיי המדינה . שתי ועדות ציבוריות בדקו את מצב העדה : ועדת בן דור שבראשה עמד פרופ' גבריאל בן דור מאוניברסיטת חיפה , וועדת שכטרמן שבראשה עמד ח"כ שכטרמן , שה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור