פרק 13 החינוך הדרוזי במדינת ישראל

פרק 13 החינוך הדרוזי במדינת ישראלי המינהליים והמשקיים הועבר למחוזות . לצורך הטיפול בצד הפרגוגי ערכי של החינוך , ולשם הכנת תכניות לימודים שיבטאו תכנים מיוחדים לחינוך הדרוזי , הוקמה יחידת מטה במשרד הראשי . יחידה זו נקראה "הוועדה לחינוך ולתרבות לדרוזים . " ועדה זו החלה לטפל בכל אותם תחומים שלא זכו לתשומת לב מספקת במסגרת החינוך הערבי . החינוך הדרוזי סבל מכל הבעיות שהיו מנת חלקו של החינוך הערבי — מחסור חמור בחדרי לימוד , תנאים פיסיים קשים ומחסור חמור בריהוט ובציוד לימודי לקיום תנאי לימוד ורמת לימודים סבירים . אך מעל לכול 60 % — מכוחות ההוראה היו בלתי מוסמכים , ומעל למחצית המורים במגזר הדרוזי לא היו מבני העדה הדרוזית . בשנה הראשונה להפרדת הטיפול בחינוך הדרוזי מן החינוך הערבי חלו שינויים ניכרים . במשרד החינוך והתרבות קיימות מסגרות רבות הנותנות שירותים בתחומי חינוך מבוגרים , תרבות , מועדוני נוער , ספורט , חינוך חברתי , השתלמות מורים , הכנת תכניות לימודים , של"ח ועוד . במשך שנה אחה הונהגו בהדרגה מסגרות לטיפול במגזר הדרוזי ברוב הנושאים האלה . כיתות להשכלת יסוד ולהכנה לבחינות מוקדמות ובגרות נפתחו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור