סיכום

סיכום מלחמת העולם השנייה והשינויים הפוליטיים שהתחוללו במזרח התיכון במהלכה שמו קץ לקשרי הידידות שנוצרו בין יהודים לדרוזים בשנות ה 30 של המאה ה . 20 הקמתן של שתי מדינות עצמאיות בסוריה ובלבנון ניתקה את הקשרים בין הדרוזים החיים במדינות אלה לבין היהודים בארץ ישראל , וגם בינם לבין דרוזי הארץ . האחרונים הוסיפו לטפח יחסי ידידות עם היהודים , ואף עזרו להם בתקופת מלחמת העצמאות ב . 1948 הם מוסיפים לשרת את מדינת ישראל גם בימינו . ממשלת ישראל מצדה מגלה מאז ועד היום יחס אוהד לתושביה הדרוזים ומכבדת את מסורותיהם ואת מנהיגיהם . . 80 שם . - מכתב של אבא חושי לחיים וייצמן ; 8 . 8 . 1939 , ראה גם מכתב של אל עיסמי אל אלפיה . 81 . 28 . 8 . 1939 , א"ה 5 / 8 , ב . . 82 אבא חושי איים לא פעם על מוסדות היישוב שיפסיק לעסוק בענייני הדרוזים אם לא יוקצו לו משאבים רבים יותר להגשמת תכניותיו . ראה א"ה 5 / 8 , ב.- מכתבו אל ויצמן ומכתבו אל ב' יוסף ; 2 . 11 . 1939 , א"ה 3 / 8 , ב : מכתב אל ראובן זסלני מ , 25 . 1 . 1942 שבו מציין אבא חושי שהוא לא ניתק את הקשרים עם ג'בל אל דרוז ; אצ"מ , : s / 25 5638 מכתב של אבא חושי אל ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור