תכנית טרנספר מארץ־ישראל להר הדרוזים

טרנספר מארץ ישראל להר הדרוזים ליחסים בין היהודים לדרוזים היתה תכלית מעבר לעזרה ההדדית ולהקמת חזית מאוחדת נגד הכנופיות בארץ ישראל . היהודים קיוו שדרתי ארץ ישראל ימכרו להם את כפריהם ואדמותיהם ויתיישבו מחדש בהר הדרוזים , הבית הלאומי שלהם , ואפילו פעלו להשגת יעד זה . הדבר קרה בשלהי המאה ה , 19 כשהתפתח העימות הראשון בין הדרוזים ליהודים על קרקעות . מ 1869 היתה מטולה מיושבת על ידי דרוזים מלבנון . אליהם הצטרפו יהודים מהסביבה , ושני העמים חיו יחד בשלום . ב 1895 מרדו הדרוזים של החוראן בשלטון העות'מאני , והשלטונות העות'מאניים הענישו את הדרוזים של מטולה . האחרונים עזבו את הכפר והצטרפו למורדים בהר . האוכלוסייה היהודית המקומית גם היא נטשה את המקום , מאחר שלא יכלו לעמוד נגד המתואלים של האזור . שנה לאחר מכן דוכא המרד בהר והדרוזים חזרו למטולה , שעתה מצאו אותה מאוכלסת ביהודים שלא הכירו אותם וסירבו לעזוב . היהודים האלה יושבו במטולה על ידי נציגי הברון דה רוטשילד , שקנה את הכפר מידי בעליו הקודם , ג'בור ביי מצידון . המתיישבים החדשים סירבו לעזוב וקראו לעזרתם חיילים עות'מאנים . המאבק בין הדרוזים ליהודים נמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור