עלייה לרגל (זיארה)

הישראליים הודיעו שאין להם התנגדות ואין הם מונעים בעד הדרוזים מן החוץ לבוא לחג זה ; אולם הדבר אינו יוצא אל הפועל בגלל סירובן של המדינות השכנות להיענות לבקשה . עלייה לרגל ( זיארה ) בקרב הדרוזים מקובלים כמה מועדים שנתיים לעלייה לרגל לקברי קדושים , אולם רק העלייה לרגל לקבר הנביא שועייב נחשבת לחג בעיניהם . העלייה לרגל החשובה ביותר נערכת מדי שנה בחודש ספטמבר , לקבר הנביא סבלאן , שליד הכפר חורפיש . משתתפים בה רק אנשי הדת ( ה"עוקאל . ( " כינוסים של אנשי דת לדיון בנושא עדתי מסוים נערכים בשלושה מקדשים של אל ח'ד'ר — בכפר יסיף , בדיר אל אסד ובחיפה . הביקורים בשני המקדשים האחרונים אינם נחשבים לעלייה לרגל של ממש . הדרוזים נוהגים לנדור נדרים בשלושה מקומות קדושים — קברות הנביאים שועייב , סבלאן וח'ד'ר עליהם השלום . את הנדרים הם מקיימים במקומות אלה וחוגגים אותם בצורה עממית . קיום הנדרים אינו מאורע כלל עדתי , אלא משתתפים בו בני המשפחה הנודרת . לפעמים משתתפים בו כל בני הכפר , אך רק לעתים רחוקות מוזמנים גם אורחים מכפרים אחרים . תיאור מעניין של קיום נדר על ירי דרוזי עוספיה במערת אליהו בחיפה מביא אוליפנט , ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור