חג הקורבן

חג הקורבן נוסף לחג נבי שועייב חוגגים הדרוזים את חג הקורבן " ) עיר אל אד'חא . ( " חג זה חשוב בעיניהם ונקרא החג הגדול " ) אל עיד אל כביר . ( " חובת הצום אינה מוטלת על הדרוזים לפי דתם , אולם אנשים אדוקים מאוד ואלה הפורשים מחיי העולם הזה " ) האג'אויד ( " נוהגים לצום עשרה ימים לפני החג . עשרת הימים האלה נקראים בפיהם "אל עושר . " חג זה נקבע לפי הלוח המוסלמי ומועדו 10 ל"ד'ו אל חג'ה . " עד קום המדינה נהגו דרוזי הארץ לחוג את החג המוסלמי "עיד אל פטר , " הבא לאחר סיום חודש הצום של רמדאן . חגיגת חג זה היתה כנראה תוצאה של ה"תקיה , " כיוון שאין חובה לחגוג אותו — שהרי הדרוזים אינם צמים בחודש רמדאן . הדרוזים בסוריה ובלבנון אינם חוגגים אותו כלל . לאחר קום המדינה הוכרו לדרוזים שני חגים רשמיים : חג הנביא שועייב וחג הקורבן , ודרוזים רבים הפסיקו לחוג חג זה ( רמדאן . ( בשנות ה 60 קמו עוררין על אי הכרת השלטונות בעיד אל פטר כחג רשמי של הדרוזים , בעיקר בקרב המורים והפקידים שאיבדו כמה ימי חופשה . בשנות ה 70 הכירו השלטונות בעלייה לרגל לקברו של הנביא סבלאן שליד חורפיש ב 10 בספטמבר ביום חג רשמי . בשנות ה 80 ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור