פרק 11 חגים ומועדים

פרק 11 חגים ומועדים בחברה הדרוזית לא נהוג לחגוג בציבור חגים , מועדים וטקסים דתיים רבים , כנהוג אצל המוסלמים , הנוצרים והיהודים . תופעה זו מקורה בסודיות הדת , שהרי החג מבטא רגשות דתיים וחגיגתו עשויה לחשוף נסיבות דתיות ופרטים אחרים שהדת אוסרת לגלותם . החגים והטקסים שאי אפשר לוותר עליהם , כגון טקסי נישואין וקבורה , מותאמים למקובל באסלאם , והוא הדין באופן חגיגתם . היוצא מן הכלל היחיד הוא החג החשוב של הנביא שועייב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור