ג.ההלכה הדרוזית

ג . ההלכה הדרוזית הנורמה ההלכתית בענייני אישות , כגון פוליגמיה , נישואי תערובת , החזרת גרושה , פיצוי לגרושה וחופש הצוואה , מתבהרת אגב הפסיקה . בגישתם של הקאדים כלפי ההלכה ניתן להבחין בשתי אסכולות : אורתודוקסית שמרנית ופרגמטית מתירנית . הקאדים מן האסכולה הראשונה , שעמה נמנים בעיקר חברי בית הדין לערעורים , מקפידים בהוראה קלה כבחמורה , ללא שום נכונות להתפשר עם המנהג ולהיכנע ללחצים חברתיים . כך , למשל , הם מקפידים בשאלת תקפות ה"טלאק" על פי המבחנים האורתודוקסיים המקובלים , שמשמעותם מיצוי הדין ביחס לאיסור החזרת הגרושה בכל דרך שהיא . לא זו בלבד , שומר מצוות אסור שידחה את הניתוק " ) אנפצאל ( " מבת זוגו עד אשר יפסוק ביה הדין שהגירושין תקפים במובן חוק המעמד האישי הדרוזי הלבנוני , שכן ה"טלאק" ההלכתי נכנס לתוקפו בו במקום . יתרה מזו : ב 1979 תיקנה הראשות הרוחנית את סעיפים 37 ו 38 לחוק וביטלה את הרפורמה המתנה את תקפות גירושי ה"טלאק" בפסק של קאדי והחזירה את הנורמה ההלכתית על כנה . בית הדין לערעורים גם ביטל במקרה אחד פסק של הערכאה הראשונה , שזיכה את הגרושה במזונות עד לנישואיה מחדש בנימוק שעל פי ההלכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור