ב.השריעה המוסלמית

ב . השריעה המוסלמית הדוקטרינה החנפית האסכולה החנפית עודנה נהנית ממעמד איתן בבתי הדין הדרוזיים , אם כי לא בעניינים שלגביהם יש להלכה הדרוזית עמדה ייחודית . הקאדים מיישמים הוראות בחוק המעמד האישי של העדה הדרוזית , המבוססות במפורש על אסכולה זו , חוץ מכמה שינויים הנובעים מחקיקה רפורמית , כגון ענייני מוהר , מזונות " ) נפקה , ( " גירושי מחילה " ) אבראא ( " וגירושי פיצוי " ) ח'לע , ( " תקופת . 6 עיין : לביב אבו רוכון " , אל מחאכם אל דיניה אל דרזיה . " מ . א . ד ,. כרך ד , ( 1970 ) חוברת , 4-3 עמ' ; 36 פארס פלאח " , אל מראחל אלתי מר בהא אל חכם אל טאאפי ענד אל טאאפה אל דרזיה , " מ . א . ד ,. כרך ג , ( 1966 ) חוברת , 2-1 עמ' ; 11-10 הנ"ל " , אל מחאכם אל דיניה אל דרזיה ח'לאל סנה . " 1968 מ . א . ד ,. כרך ד , ( 1969 ) חוברת , 2-1 עמ' ; 5-4 הנ"ל " , תטור אל מחאכם אל דיניה אל דרזיה פי אל סנתין אל מאדיתיין , " מ . א . ד ,. כרך ג , ( 1968 ) חוברת , 4-3 עמ' ; 46 זכי כמאל " , אל קדאא אל טאאפי אל דרזי פי אסראאיל , " מ . א . ד ,. כרך ד , ( 1970 ) חוברת , 4-3 עמ' ; 74 מ . א . ד ,. כרך ג , ( 1968 ) חוברת , 4...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור