פרק 9 הלכה, מנהג וחקיקה בענייני מעמד אישי וירושה בפסיקה של בתי הדין הדתיים הדרוזיים בישראל וברמת הגולן

פרק 9 הלכה מנהג בפסיקה וחקיקה של בענייני בתי הדין מעמד הדתיים אישי הדרוזיים בישראל וברמת הגולן אהרן ליש הדרוזים בישראל הוכרו כעדה דתית ב . 1957 ב 1963 כוננו להם בתי דין דתיים בהיקף סמכויות הדומה לזה של בתי הדין הרבניים . הראשות הרוחנית של העדה בישראל , במעמדה הסטטוטורי כ"מועצה הדתית , " אימצה ב 1961 את חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בלבנון משנת , 1948 י אגב המרת הנורמה השרעית המוסלמית במנהג הדרוזי , בייחוד בענייני ירושה , והמרת * המאמר מבוסס על ספרי Decisionsof Druze Arbitrators and Religious Courts in Israel and the Golan Heights , EJ . Brill , Leiden 1982 A . Layish , Marriage , Divorce and Succession in the Druze Family : A Study Based on ( להלן ; ליש , נישואין , גירושין וירושה במשפחה הדרוזית ( . המחקר נערך במסגרת המכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום , האוניברסיטה העברית בירושלים . המחבר מודה למכון על עזרתו בביצוע המחקר ובהוצאתו לאור של הספר . בביצוע המחקר עזרו למחבר רבות כבוד חברי הראשות הרוחנית של העדה הדרוזית בישראל , ששימשו ( בעת עריכת המחקר ) חברי בית הדין הדרוזי ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור