המעמד המשפטי של העדה בסוריה

המעמד העדה בסוריה עד אמצע שנות ה 50 היה מעמדם של הדרוזים בסוריה זהה כמעט למעמדם בלבנון . במקביל לחוק דיני המעמד האישי של הדרוזים , שנתקבל בלבנון בשנת , 1948 נקבע בשולי החוקים של דיני המעמד האישי למוסלמים , שנחקק בסוריה בשנת , 1953 שלגבי הדרוזים לא יחולו דינים מסוימים שבחוק זה . על פי חקיקה מן השנים , 1946-1945 מינוי קאדי מד'הב דרוזי נעשה על ידי משרד . 6 כך על פי תיקון משנת . 1965 בחוק משנת 1960 וגם בחוק משנת , 1947 נקבע ששלושת חברי בית הדין לערעורים יורכבו משני שיח'י עקל ומיועץ דרוזי אחד . בשנים 1967-1965 פורסם מינוים של כל שמונת הקאדים בבתי הרין הדרוזיים בדרגה ראשונה ובבית הדין לערעורים . אחת התופעות המעניינות הבולטת במינויים אלה , והן לגבי המצב בישראל : לחברי הראשות הרוחנית לא ניתן עוד ייצוג כלשהו במערכת השיפוט הדתי . . 7 חוץ מהקדשים של "אלביאד'ה" שהושארו בפיקוחם ובניהולם של אנשי הדת במקום . המשפטים בהתאם להצעת הראשות הרוחנית של העדה . לבתי הדין הדרוזיים הוענקה הזכות "לשמור על אופיים ועצמאותם העדתית המיוחדת בענייני ירושה , צוואה , דמי מזונות , נישואין , גירושין , ומה שנובע מהם , וכן...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור