פרק 7 ארגון עדתי בלבנון, בסוריה ובארץ-ישראל

פרק 7 ארגון עדתי בלבנון ובארץ-ישראל סלמאן פלאח ונסים דנה לשלושת הריכוזים הגדולים של הדרוזים במזרח התיכון אין מעמר משפטי זהה . בלבנון העדה הדרוזית מוכרת דה יורה כעדה עצמאית ; בסוריה ההכרה בה היא דה פקטו ; בישראל הוכרה העדה דה יורה בשנת . 1957 הצעדים הראשונים להגדרה רשמית של מעמדם הדתי עדתי של הדרוזים במזרח התיכון נעשו בשלהי המאה ה . 19 עד אותה תקופה לא היה מעמדם המשפטי ברור די צורכו , אף כי היה ידוע על הסדר הנשען בעיקר על מסורת העבר . לפי הסדר זה , איש דת דרוזי אחראי על טיפול במספר מצומצם של נושאים בתחום המעמד האישי , בעיקר בענייני נישואין , גירושין , צוואות וירושות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור