ג.המשפחה

ג המשפחה בין הערה למשפחה יש כמה יחידות ביניים - הכפר או המפלגה - אך יחידות אלה אינן יחידות דרוזיות . לא בל הכפרים הם כפרים דרוזיים טהורים , ועל כן מעולם לא שימש הכפר יחידה עצמאית למשטר החברתי הדרוזי , וגם לא יחידה המקשרת בין המשפחה לעדה . הכפר הוא אמנם יחידה ביניים במובן שהוא יותר ממשפחה ופחות מכלל העדה , אך בגלל האופי שאינו בהכרח דרוזי , ומשום שהקשר עם העדה ומנהיגותה אינו מתבצע דרך הכפר אלא דרך המשפחה , לא יצר לעצמו מסגרת מוכרת בחיי החברה הדרוזית . אם כך הדבר לגבי הכפר , שהוא יחידה חברתית פוליטית ותיקה , לא כל שכן המפלגה — שהיא גוף פוליטי חברתי מודרני , שאמנם חדר לכפרים הדרוזיים בלבושו הפוליטי , אך בשום אופן לא הצליח עדיין לערער את המבנה החברתי . למשפחה ( עילה ) מקום נכבד בחברה הכפרית . במשפחה הגרעינית שולט האב , ואילו במשפחה המורחבת שמור מקום חשוב ונכבד לזקן המשפחה , וביתו משמש מרכז המשפחה כולה . זקן המשפחה הגדולה ביותר בכפר נחשב לנכבד הראשון של הכפר . הנאמנות למשפחה ולעדה מפותחת ביותר בקרב הדרוזים , ועולה בהרבה על הנאמנות לכפר . בהתנגשות בין האינטרס המשפחתי והעדתי ובין האינטרס הכפרי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור